Forside

www.ordblind.it

Ordblind og SecondGuess Skrivestøtte

Indhold

Skrivestøtte indeholder følgende funktioner:

Ordforslag/ordforudsigelse

Markedets stærkeste ordforudsigelse med tilhørende træningsprogram

SecondGuess Skrivestøtte er opbygget ud fra analyser af mere end 32 millioner ord fra danske tekster.

Opslag med wildcards

Er der tvivl om et eller flere bogstaver i et ord, kan tegnet: '_' bruges. F.eks. kan man skrive "kal_er", hvis man kan huske starten og slutningen af ordet "kalender". Dette virker både under ordforslag og stavekontrol.

Opslag i de tilbudte forslag kan udføres efter flere strategier, der tager hensyn til typiske stavefejl blandt ordblinde og sprogsvage.

Ordforslag kan læses højt, og ukendte ord kan sættes i karantæne, så de senere kan vurderes af en hjælper m.m.

Forslagene gives i den rækkefølge, som ord normalt optræder i på dansk.
Eks. 1. Jeg/du/vi/den/ 2. kører/spiser/leger 3. en tur/mad/i haven osv.

Mulighed for at bruge programmet til at skrive på flere sprog

Pt. understøttes dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk (ny retskrivning).

top

Stemmer

Indbygget digitaliseret oplæsning af menuer, meddelelser og knapper, vælg mands- eller kvindestemme (kan slås fra i opsætningen).

Oplæsning af ordforslag, tekst samt forslag fra stavekontrollen enten via de indbyggede digitaliserede stemmer i en kombination med en syntetisk stemme eller med en ekstern syntesestemme (SAPI 4, SAPI 5 eller udklipsholderen).

Oplæsning på dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk

top

Stavekontrol

Stavekontrollen benytter "Den store danske ordliste" med over 300.000 ordformer.

Stavekontrol og ordforslag kompenserer automatisk for indledende hv/v, dobbeltkonsonanter, de fleste former for stumt 'd' og andre hyppige stavefejl hos svage stavere.

Stavekontrollen og ordforslag kan indstilles til at kompensere for vokalsammenblandinger (sammenblanding af a e i æ,y ø og o u å), ordbilleder (høje, mellem og lave bogstaver, der ses som ens) eller fonemisk stavning (sammenblanding og forvirring mellem c s z, b-d, b-p, g-k d-t og v w).

Hjælp til oprettelse af autokorrekturer via styringsprogrammet til ordbogen.

Automatisk korrektion til stort bogstav efter punktum og i kendte person- og stednavne (kan slås fra).

top

Ordbog

Ordbogen har for tiden et ordforråd på over 500.000 ord. Ud over ordbøger på dansk, leveres Integreret Skrivestøtte også med ordbøger på flere andre sprog, f.eks. svensk, norsk, engelsk og tysk.

Nye sprog og ordbøger bliver med jævne mellemrum gjort tilgængelige på vores hjemmeside.

"Karantænesystem" til alle indtastede ord, der ikke optræder i "Den store danske ordliste" via styringsprogrammet til ordbogen (kan slås fra).

top

Udklipslæser

Udklipslæser er beregnet til oplæsning af større mængder tekst med en digitaliseret eller syntetisk stemme fra bl.a. indskannede dokumenter.

Udklipslæser overvåger Windows udklipsholder. Teksten hentes automatisk, når denne kopieres til udklipsholderen.

Udklipslæser indeholder også en stavekontrol, der tager specielt hensyn til de fejl, som mange ordblinde laver.

Udklipslæser kan betjenes af svage læsere. Alle meddelelser, knapper og menuer kan læses op med den indbyggede digitaliserede stemme eller med en syntetisk stemme, hvis dette foretrækkes.

Hvad Udklipslæser ikke kan

Udklipslæser kan kun læse tekst, der kopieres til udklipsholderen, eller som tastes direkte ind i programmet.

Det egner sig derfor ikke til generel talestøtte i Windows. Selv om tekster kan indtastes i Udklipslæser, er det ikke et program til skrivestøtte eller tekstbehandling,

Vi anbefaler i stedet at bruge Integreret eller Universel Skrivestøtte til skrivestøtte.

top

Skærmlæser

Skærmlæser er beregnet til oplæsning af tekster og elementer i de populære Windows programmer (menuer, knapper, ikoner m.m.). Oplæsningen kan ske med en syntetisk eller en digitaliseret stemme.

Skærmlæser kan indstilles til at læse elementer, der udpeges med musen, og kan desuden betjenes med genvejstaster.

Programmet kan enten bruges for sig selv til oplæsning, eller sammen med Universel Skrivestøtte.

Hvad Skærmlæser ikke kan

Skærmlæser virker bedst med en syntetisk stemme, da en generel oplæsning af alle elementer i Windows kræver et større ordforråd end en digitaliseret stemme tilbyder.

top

Penlæser

Tekster kan indskannes med f.eks. C-Pen 10 og herefter læses højt med en syntetisk eller en digitaliseret stemme. Denne funktion gør det muligt hurtigt at få oplæst mindre tekster.

top

Andet

  • Dansk manual (find den på cd’en eller læs den online) med kvikstart og rundvisning.
  • Dansk installationsprogram.
  • Større betjeningskomfort med bl.a. et integreret opsætningsprogram.

Skrivestøtte - et ægte windowsprogram

Skrivestøtte er et ægte Windows program. Tekster kan kopieres til og fra programmet gennem udklipsholderen i Windows.

Hvad Skrivestøtte ikke kan
SecondGuess Skrivestøtte er ikke en decideret tekstbehandler som f.eks. Microsoft Word.

Programmet er først og fremmest beregnet til at producere tekst, som brugeren derefter kan arbejde videre med i andre programmer.

Skrivestøtte indeholder basale funktioner til opsætning af tekst og indsætning af billeder og tabeller, men der er f.eks. ikke mulighed for at lave brevfletning eller sende en e-mail.

Læs mere om:

Få teksten læst højt via www.adgangforalle.dk
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Ordblinde undervisning Skrivestøtte Scan din tekst med C-Pen